Start >Start > boek

Knut Pedersen Hamsun: Benoni & Rosa

Knut Pedersen Hamsun: Benoni & Rosa

Titel: Benoni & Rosa
Oorspronkelijke titel: Rosa, 1908
Vertaald uit het Noors door: Froukje Hoekstra
Genre: roman
Uitgever: De Arbeiderspers, 1980
ISBN10: 9029518804

Grote ABC nr 327

Flaptekst / Beschrijving

In de beide kort na elkaar verschenen en duidelijk bij elkaar horende romans Benoni en Rosa grijpt Hamsun op een aantal elementen uit vroeger werk terug. We komen onder meer Edvarda uit Pan weer tegen. De geschiedenis van Rosa's liefdesperikelen met Benoni, Arentsen en Parelius word ons gepresenteerd in twee qua romantechniek volkomen verschillende boeken.
Hoe verschillend ook van techniek de beide romans zijn, voor wat de figuren van Benoni en Rosa betreft vormen ze een epische eenheid. Het verschil in techniek heeft ook geringe invloed op het beeld van vooral de Rosa-figuur, Haar passiviteit, haar wat saaie nuchterheid, haar trouwen bovenal haar moederlijkheid zijn karaktertrekken die al aanwezig zijn in Benoni en die in Rosa verder worden uitgewerkt. Hamsun zet in Rosa en Benoni de neorealistische lijn dóór die al in de kleine roman Dwepers uit 1904 was gebleken. Zijn beide romans geven een authentiek beeld van de maatschappelijke verhoudingen in een klein vissersplaatsje in Noord-Noorwegen omstreeks 1900. Daarnaast bevat de roman een lange reeks meesterlijk, met burleske humor getekende volkstypen.

* Er zijn tijdgenoten en favorieten uit wier bekers wij te diep gedronken hebben om hun ooit nog te kunnen verzaken. Tot hen behoort Knut Hamsun. - Hermann Hesse

Vertaling van Benoni 1908 en Rosa 1908

Recensies

Amy van Marken (01-01-1980), Nawoord bij Benoni & Rosa.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon