Knut Pedersen Hamsun: Het laatste hoofdstuk

Knut Pedersen  Hamsun: Het laatste hoofdstuk

Titel: Het laatste hoofdstuk
Oorspronkelijke titel: Sistes Kapitel, 1923
Vertaald uit het Noors door: A. Romein-Verschoor
Genre: roman
Uitgever: De Arbeiderspers, 1977
ISBN13: 978-90-295-1876-5ISBN: 9789029518765

Reeks Grote ABC nr 283 Oorspr. uitg.: 1924

Flaptekst / Beschrijving

Het laatste hoofdstuk draagt duidelijk sporen van Hamsuns pessimisme, scepticisme en cultuurkritiek, al mondt deze roman ten slotte uit in een overlevingssituatie. Het verhaal speelt in een sanatorium en is ook vanwege een aantal andere verwante aspecten en achtergronden vergeleken met Der Zauberberg van Thomas Mann, een groot bewonderaar van Hamsun.

Het, als altijd bij Hamsun, sterk en strak gecomponeerde boek heeft een vijfvoudig thema: het eeuwige zwerverschap van de mens; het zich overal en steeds weer manifesterende verval van waarden; de doodsproblematiek die ook door de titel wordt uitgedrukt, geconcentreerd in de figuur van Leo Magnus, bijgenaamd de Zelfmoordenaar, die zich toch steeds weer aan het leven vastklampt; tegenover de doodsthematiek de drang tot zelfbehoud. Het geheel wordt overkoepeld door het sociale thema: de tegenstelling tussen de verderfelijke steedse cultuur en de gezonde cultuur van de boer. De hoofdintrige van de roman wordt gevormd door de dramatische liefdesperikelen van Julie d’Espard, die doelbewust een man en een beschut bestaan tracht te vinden voor haar zelf en — in een later stadium — ook voor haar kind, dat verwekt is door de man die wordt doodgeschoten door zijn rivaal Daniel.

Er zijn tijdgenoten en favorieten uit wier bekers wij te diep gedronken hebben om hun ooit nog te kunnen verzaken. Tot hen behoort Knut Hamsun.—Hermann Hesse

De wildheid waarmee Hamsun deze roman geschreven moet hebben is schitterend ingetoomd door de ironie en niettemin ligt literaire bezetenheid van de schrijver merkbaar onder de oppervlakte. —de Volkskrant

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon