Jostein Gaarder: Het sinaasappelmeisje

Jostein  Gaarder: Het sinaasappelmeisje

Titel: Het sinaasappelmeisje
Oorspronkelijke titel: Appelsinpiken, 2003
Vertaald uit het Noors door: Lucy Pijttersen
Genre: roman
Uitgever: Signatuur, 2003
ISBN13: 978-90-5672-112-1ISBN: 9789056721121

Flaptekst / Beschrijving

Op een dag krijgt Georg een brief in handen die door zijn overleden vader Jan Olav aan hem is geschreven. Het is een lange, spannende, intense brief.
Zijn vader haalt herinneringen op aan hun drieënhalf jaar samen. En hij schrijft een sprookje over het Sinaasappelmeisje - spannend, vol humor en ontroerend. Hoe hij haar toevallig heeft leren kennen en hoe hij verliefd op haar is geworden. Dat zij heel leuke jaren met elkaar hebben gehad, maar ook dat hij ongeneeslijk ziek werd. Eerst begrijpt Georg niet waarom zijn vader dit verhaal aan hem vertelt, maar dan wordt steeds duidelijker wie het Sinaasappelmeisje is - zijn moeder. Het sprookje heeft voor Georg dus verstrekkende gevolgen gehad, want hij zou er niet zijn geweest als zij elkaar niet hadden ontmoet.
Maar Jan Olav vertelt niet alleen een sprookje, hij stelt zijn zoon ook vragen in deze brief. Moeilijke vragen voor Georg zoals of hij überhaupt voor een leven op deze aarde zou hebben gekozen als hij van begin af aan had geweten geweten dat hij ook weer dood zou gaan. Georg besluit zijn vader antwoord te geven in de vorm van een boek - een boek dat hij samen met hem gaat schrijven.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon