August Strindberg: Verslag van twee huwelijken

August Strindberg: Verslag van twee huwelijken

Titel: Verslag van twee huwelijken : Brieven aan Siri von Essen en Harriet Bosse
Oorspronkelijke titel: De återfunna breven till Harriet Bosse, 1955
Vertaald uit het Zweeds door: Stella Bromet
Genre: brieven
Uitgever: De Arbeiderspers, 1990
ISBN13: 978-90-295-4739-0ISBN: 9789029547390

Privé-domein Nr. 164 Keuze uit: August Strindbergs Brev I-III (1948-1952), VII-IX (1961-1965); uit: Breven till Harriet Bosse (1965) en uit: De återfunna breven till Harriet Bosse (1955).

Flaptekst / Beschrijving

Naast toneelwerk, romans, verhalen en dagboeken schreef August Strindberg ook ontzaglijk veel brieven. Voor het merendeel zijn dat brieven aan vrouwen.

In de zomer van 1875 ontmoette hij Siri von Essen. Kort daarna bracht hij een bezoek aan Siri en haar man, baron Wrangel. Weldra wordt hij de huisvriend van dit echtpaar. Strindberg draait lange tijd iedereen een rad voor ogen door te doen alsof hij verliefd is op een vriendin van Siri. De situatie wordt nog gecompliceerder omdat de baron zelf intussen een verhouding heeft aangeknoopt met een nichtje van Siri.

Nadat het huwelijk is stukgelopen trouwen Strindberg en Siri in 1877. Na tien redelijk gelukkige jaren belandt het huwelijk in een crisis en ontaardt in een inferno van getreiter. In 1891 gaan de twee uit elkaar. Begin 1900 ziet Strindberg een jonge Noorse actrice, Harriet Bosse, in de rol van Puck in Een midzomernachtsdroom. In 1901 verloven zij zich, nadat Harriet Bosse instemmend heeft geknikt op de beroemd geworden vraag van Strindberg: 'Juffrouw Bosse, wilt u een kindje van me?' Kort daarop wordt hun huwelijk gesloten, maar zij gaan in 1904 alweer, voorgoed, uit elkaar.

Strindbergs grillige, vaak groteske brieven aan beide vrouwen vormen een epistolaire schat die talloze lezers door de tijden heen is blijven boeien.

*Heeft u niet de moed om zonder me te leven, heeft u niet de moed om met me te leven, sterf dan met me zodat onze liefde zich rein en heilig kan voortzetten aan de andere zijde van het graf waar we bevrijd zijn van onze ellendige lichamen die alles naar beneden zullen halen. Sterf samen met mij [...]. Vergeef mij nu dit alles, dat moet u, dat moet u, - want ik houd van u. - August Strindberg aan Siri von Essen

NBD|Biblion:
De droge titel 'verslag van twee huwelijken' staat in schril contrast tot de fel emotionele inhoud van de brieven die Strindberg aan zijn eerste vrouw schreef tussen 1875 en 1893 en aan zijn derde vrouw tussen 1900 en 1908. In voorbeeldig Nederlands vertaald door Stella Bromet, geven de brieven een uniek beeld van zijn uiterst gecompliceerde liefdes- en huwelijksbeleven, dat in hoge mate de inspiratiebron was voor een groot deel van zijn oeuvre en daarom onmisbaar voor het begrip ervan. Uit literair oogpunt en als psychologische documenten zijn deze brieven zeer boeiend. Ze geven ook een beeld hoe verschillend hij de mislukking van zijn huwelijken persoonlijk wist te verwerken. Jammer is, dat deze uitgave ondanks de toegevoegde noten slecht gedocumenteerd is: redactie en verschijningsjaren ontbreken. Er wordt evenmin melding gemaakt van de door Strindberg zelf geredigeerde briefwisseling met zijn eerste vrouw. Voor niet ingewijden had de inleiding van wat bredere opzet kunnen zijn. Maar dit nr. 164 van de voortreffelijke serie Privé-domein is een prachtige en onmisbare aanvulling van de Nederlandse Strindberguitgaven.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon