Start >Start > boek

Gellert Tamas: De laserman - Een verhaal over Zweden

Gellert Tamas: De laserman - Een verhaal over Zweden

Titel: De laserman - Een verhaal over Zweden
Oorspronkelijke titel: Lasermannen - En berättelse om Sverige, 2002
Vertaald uit het Zweeds door: Ron Bezemer en Renée Lelieveld
Genre: non-fictie
Uitgever: De Rode Kamer, 2007
ISBN10: 9078124067

Flaptekst / Beschrijving

Rond de jaarwisseling 1991-1992 heerst er paniek in Stockholm en leeft de bevolking in angst. Een onbekende dader, gewapend met een lasergeweer, schiet in totaal elf mensen neer. Een van de slachtoffers overlijdt, de anderen raken zwaar gewond – sommigen worden voor de rest van hun leven invalide. Het enige dat de slachtoffers gemeen hebben, is hun donkere haar.

In diezelfde periode beleeft Zweden de ernstigste economische crisis sinds vele decennia. In het spoor daarvan komt een nieuwe, militant racistische beweging op. Overal in het land worden asielzoekerscentra met molotovcoctails en brandbommen bestookt. In het parlement spreken politici van de nieuwe ultra-rechtse partij Ny demokrati veelvuldig opruiende taal over allochtonen die misbruik maken van sociale voorzieningen.

De aanslagen door de laserman ontketenen de grootse politiejacht sinds de moord op de Zweedse premier Olof Palme. Na tien maanden wordt John Ausonius – de laserman –onder dramatische omstandigheden gearresteerd. Hoewel hij ontkent de aanslagen te hebben gepleegd, wordt hij tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Na bijna tien jaar gezwegen te hebben, besluit John Ausonius de aanslagen te bekennen, inclusief de twintig door hem gepleegde bankovervallen. Behalve met de politie wil Ausonius slechts met één persoon spreken – de journalist en schrijver Gellert Tamas.

”Het boek van Gellert Tamas is buitengewoon spannend en een solide journalistieke prestatie: vorig jaar verschenen in Zweden 52 literaire thrillers in dit genre, maar de meeste kunnen niet tippen aan De laserman.” Per Olov Enquist, Expressen

"De laserman was in 2002 het meest besproken boek van Zweden. Het boek, waarvan inmiddels een kwart miljoen exemplaren zijn verkocht, is gebaseerd op een grote hoeveelheid bronnen en feitenmateriaal. Het boek geeft een indringend en haarscherp beeld van het maatschappelijk debat en het politieke klimaat in die tijd."- Persbericht de Rode Kamer

Recensies

Ineke Berkhout (19-05-2007), Een waarschuwing tegen gevaar van extreemrechts. Haarlems dagblad
Frans van den Pol (13-03-2007), Boekbespreking De laserman. Noordseliteratuur.nl

Inhoud recensies

Boekbespreking De laserman - Frans van den Pol

De laserman heeft in Zweden veel indruk gemaakt en is het resultaat van gedegen journalistiek onderzoek. De journalist en schrijver Gellert Tomas kreeg de unieke kans het relaas aan te horen van John Ausonius, beter bekend als de laserman, die in 1991 een reeks moordaanslagen pleegde op Zweden van buitenlandse komaf. Hij vertaalde dat in een indrukwekkende roman of reportage.

Het boek bevat drie grote verhaallijnen.
Allereerst is er de beschrijving van de geschiedenis van de laserman zelf, die vond dat allochtonen het land uit moesten worden gejaagd en dat moordaanslagen daarbij zouden helpen. Het eerste deel van het boek gaat over de jeugd van John Ausonius, de laserman. We volgen hoe een jongen opgroeit tot volwassene en in een steeds groter isolement terecht komt. Een jongen die zich al snel onbegrepen en afgewezen voelt. We maken van nabij mee hoe een zieke geest langzaam maar zeker tot gewelddadige uitbarsting komt.
Tamas laat in dit stuk zien dat hij in staat is een krachtige psychologische roman te schrijven vol tragiek en gevoel voor de hoofdpersoon, hoe onbegrijpelijk zijn daden ook moge zijn.

Daarnaast zijn er de beschrijvingen van de gepleegde moordaanslagen. Deze worden geïntroduceerd met een kort signalement van het slachtoffer. Het misdrijf wordt vervolgens kort maar krachtig beschreven. De gedachten die laserman bij deze veelal mislukte pogingen tot moord heeft, worden vervolgens in korte cursiefjes geschetst.
We volgen de ontwikkeling van het politieonderzoek. Dat verloopt traag want er zijn maar weinig aanknopingspunten. Het onderzoek wordt bovendien meer dan eens gehinderd door onverschilligheid en incompetente dienders. Sommige scénes doen herinneren aan de politiemannen Kristiansson en Kvant, die in de romans van Maj Sjöwall und Per Wahlöö de ene blunder op de ander stapelen.

Het politieonderzoek is vooral een neerslag van de gesprekken die Tamas tien jaar later met de rechercheurs heeft gevoerd en waarin hij ze ook geregeld terug laat kijken naar die periode door ze al citerend op te voeren. Als lezer word je het dan wel moeilijk gemaakt om je in de jacht op de laserman mee te laten slepen. De journalistieke invalshoek voert toch vooral de boventoon.

Tot slot, de derde verhaallijn, is er de beschrijving van het politieke debat over allochtonen begin jaren negentig en de opkomst en neergang van extreem rechts. Hierin komt de journalistieke kracht van Tamas tot grote bloei. Hij houdt de Zweden een spiegel voor waarin je niet zonder enige gêne kan kijken. Pijnlijk en tegelijk hilarisch is de scène waarin de minister van vreemdelingenzaken de gemoederen van een zaal vol verontruste allochtonen tracht te bezweren door op te roepen tot samenzang.

Hij toont hoe de Zweden maar moeilijk hun positie weten te bepalen ten opzichte van het gebral van extreem-rechts. Indringend laat hij zien dat vreemdelingenhaat en discriminatie niet uitsluitend een hobby van deze lieden is en een nieuw fenomeen, maar dat racisme en discriminatie altijd al in de Zweedse (en net zo goed in de Nederlandse) samenleving aanwezig is geweest en verankerd. Hij vertelt dat het de Zweden veel moeite kost om zelfs maar te accepteren dat bepaalde bevolkingsgroepen geregeld gediscrimineerd worden. Discriminatie past niet in het zelfbeeld van vooral het politieke establishment. Een zelfbeeld dat zich kenmerkt door openheid en tolerantie, maar feitelijk ook bestaat uit onverschilligheid en naïviteit

Ook laat hij de complexiteit en de gewelddadigheid van het woord allochtoon zien. Een van de slachtoffers is gewoon Zweeds staatsburger. Het feit dat zijn ouders ooit uit het buitenland kwamen speelt in zijn leven geen rol. Na de aanslag wordt hij door journalisten ineens gebombardeerd tot een allochtoon, tot lid van een groep die door dezelfde journalisten overladen wordt met allerlei negatieve connotaties. Deze stereotypering en bron van racisme doet meer pijn dan de kogels van de laserman zelf.

De uitgever geeft het boek de ondertitel non-fictie thriller mee. Het gaat weliswaar om de jacht op een moordenaar, maar juist als thriller is het boek niet erg krachtig. Dat verhindert niet dat De laserman van begin tot eind spannend en meeslepend is. Niet vanwege het thriller-karakter, maar vanwege zijn thematiek. Op weergaloze wijze wordt de ontwikkeling van een gestoorde geest beschreven. Tegelijk krijgen we een indringende doorkijk in de Zweedse samenleving van de jaren zestig tot negentig.
Als je het boek al zou willen typeren, dan liever als non-fictie roman.

Het boek De laserman leverde mij een leeservaring op vergelijkbaar met Knielen op een bed violen van Jan Siebelink, dat ik ook niet kon wegleggen voordat ik het uit had.

De laserman vertelt een politieke geschiedenis van meer dan vijftien jaar geleden. Toch is het een heel actueel boek dat ons waarschuwt om niet onverschillig te blijven bij pogingen van parlementariërs als een Geert Wilders om hele bevolkingsgroepen te denigreren en af te serveren.

Het boek De laserman laat zien dat onderzoeksjournalistiek prachtig verteld kan worden met gebruik van literaire technieken. Te vergelijken met een Geert Mak die op succesvolle wijze literatuur inzet om de Europese geschiedenis over het voetlicht te brengen. Het is wat dat betreft geen toeval dat de uitgever op de achterflap lovende woorden citeert van Per Olof Enquist, die zelf grootmeester is in het omzetten van non-fictie in literaire romans. Zover gaat Tamas niet, hij blijft onderzoeksjournalist, maar wat voor een…

Frans, 13 maart 2007

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon