Jan Sonnergaard: Radiator

Jan Sonnergaard: Radiator

Titel: Radiator : Stadsverhalen
Oorspronkelijke titel: Radiator, 1997
Vertaald uit het Deens door: Femke Muller en Jan Baptist
Genre: verhalen
Uitgever: Wilde Aardbeien, 2003
ISBN13: 978-90-76905-14-3ISBN: 9789076905143

Flaptekst / Beschrijving

De verhalenbundel Radiator van Jan Sonnergaard (1963) sloeg in 1997 in als een bom in het anders zo vredige Deense literaire leven. Zowel onder literatoren als daarbuiten werd er veel en heftig gediscussieerd over dit boek met die vreemde titel. De satirische en (meer dan) realistische novellen van Sonnergaard, met hun onverbloemde taalgebruik, werden een begrip.

Radiator is een toegankelijk en onderhoudend boek, waarin de schrijver de lezer écht iets te vertellen heeft. Zo’n mix werd als een verademing ervaren en de Deense recensenten en lezers waren zo enthousiast over Radiator, dat het in recordtijd bovenaan de Deense bestsellerlijsten stond. Drie jaar later gebeurde hetzelfde met de opvolger, de verhalenbundel Sidste søndag i oktober (De laatste zondag van oktober).

De verhalen van Sonnergaard werpen een kritische blik op een samenleving waarin machthebbers – overal en op alle niveaus – hun macht zonder schroom misbruiken, en waarin sommigen alles hebben en anderen niets. Er is echter geen sprake van een politieke protestliteratuur, zoals Denemarken die in de jaren zeventig kende, met panklare marxistische antwoorden in overvloed. Sonnergaard is veeleer een échte moralist, die je erop wijst dat je je medemens en je omgeving moet respecteren om misstanden te voorkomen en om tot meer rechtvaardigheid te komen. (Anders Bay)

De bundel bevat naast verhalen uit Radiator ook verhalen uit de bundel Sidste søndag i oktober.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon