August Strindberg: Een leesboek voor de lagere standen

August Strindberg: Een leesboek voor de lagere standen

Titel: Een leesboek voor de lagere standen
Oorspronkelijke titel: Likt och Olikt 2 vol., 1884
Vertaald uit het Zweeds door: Rita Verschuur
Genre: essay
Uitgever: A.W. Bruna, 1974
ISBN:

Flaptekst / Beschrijving

Tot het nog altijd meest boeiende deel van Strindberg's enorme oeuvre behoren de beschouwingen over politieke en sociale onderwerpen die hij schreef in het begin van de jaren 1880 en rond 1910. Hij geeft hierin zijn visie op de strijd tussen de 'hogere' en de 'lagere' standen, termen die hij zelf in het Zweeds heeft ingevoerd. Al gauw komen anarchistische ideeën ter sprake. Aaanvankelijk domineren de nagatieve aspekten: de hele maatschappij moet vernietigd worden.

Maar waar iets vernietigd is, moet iets anders en beters worden opgebouwd. In een reeks beschouwingen waaruit voor deze bundel een keuze werd gemaakt, schetst Strindberg verschillende oplossingen van de sociale en politieke problemen. In Over de algemene ontevredenheid. De oorzaak en het remedie wordt de radicale individu lijnrecht gesteld tegenover de conservatieve 'maatschappijmens'; Stindberg pleit voor het afschaffen van laatstgenoemde en voor het invoeren van zelfbestuur. In de briljante Kleine katechismus voor de lagere standen geeft hij provocerende definities van een aantal maatschappelijke verschijnselen: buiten- en binnenlandse politiek, de revolutie, de godsdienst, het hwuelijk enz. Hoe de cultuurarbeid overschat wordt, wordt aan de orde gesteld in een ander artikel, terwijl Strindberg elders het ondemocratische en ouderwetse karakter van het onderwijs op de Zweedse scholen hekelt en attaqueert. In een aansluitend artikel zet Strindberg De rechten van de mens in een beschaafde en christelijke maatschappij uiteen.

Vooral op sociaal-politiek gebied was Strindberg in vele opzichten zijn tijd vooruit. Daarom hebben deze, en de overige korte beschouwingen, voor de lezer van nu niets aan hun actualiteit verloren.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon