Start >Start > boek

August Strindberg: Tijd van gisting

August Strindberg: Tijd van gisting

Titel: Tijd van gisting
Oorspronkelijke titel: Tjänstekvinnans son I–V, 1909
Vertaald uit het Zweeds door: Rita Verschuur
Genre: biografie
Uitgever: De Arbeiderspers, 1973
ISBN10: 9029547464

Serie privé-domein nr 22. Ook onder ISBN 9045009846 De zoon van een dienstbode, Atlas 2003 (deze uitgave bevat Tijd van Gisting en De zoon van een dienstbode)

Flaptekst / Beschrijving

Deel II van de vijfdelige autobiografie van Strindberg over zijn studietijd (1867-1872).

De wereldliteratuur telt weinig schrijvers die zich zo hartstochtelijk aan hun lezers hebben uitgeleverd als August Strindberg (1849-1912). De vijfenvijftig delen van zijn verzamelde werken verschaffen ons een grote hoeveelheid autobiografisch materiaal. Het tweedelige De zoon van een dienstbode geeft nauwkeurig verslag van de jaren tussen 1849 en 1872. Het tweede deel daarvan, Tijd van gisting, eindigt kort vóór Strindberg met Meester Olof de weg naar de roem als toneelschrijver zal inslaan.

Strindberg begon met deze autobiografie van zijn jeugd na de veroordeling wegens onzedelijkheid van zijn bundel Huwelijksverhalen (Grote ABC nr. 104). Geestelijk wordt hij ondermijnd door de eigen huwelijksproblematiek, en geldgebrek dwingt hem tijdelijk de meest uiteenlopende baantjes aan te pakken.

Toch weet hij zich te dwingen tot het neerschrijven van dit psychologisch zo verhelderende relaas van zijn jonge jaren. Stond in het eerste, eveneens in 'Privé-Domein' verschenen deel de periode tot en met de middelbare school centraal, in Tijd van gisting beschrijft Strindberg zijn studententijd in Uppsala, zijn beproevingen als leraar en gouverneur, zijn ervaringen als leerling aan de toneelschool en als beginnend toneelschrijver.

Hij ontmoet Ibsen, Brandes en andere toen befaamde literatoren, hij maakt kennis met het artistieke en journalistieke 'wereldje' dat hij in de roman De rode kamer zo grandioos zal weergeven.

* Zijn autobiografische werk is vooral fascinerend als de autopsychoanalyse van een genie. - Times Literary Supplement
* Strindberg zal altijd de modernste van de modernen blijven.
- Eugene O'Neill

Tekst van de Atlas uitgave:
August Strindberg (1849-1912) schreef een omvangrijk oeuvre waarin autobiografische elementen een grote rol speelden. De twee delen van zijn autobiografie De zoon van een dienstbode en Tijd van gisting geven een openhartig en compleet beeld van zijn jongere jaren als aankomend schrijver in de periode 1949-1872. Hij beschrijft zijn armoedige jeugd, de kennismaking met klasseverschillen, zijn ervaringen op de middelbare school.

Strindberg vertelt over zijn eerste liefde en over zijn studententijd in Uppsala. Daarna volgen beproevingen als leraar, zijn eerste schreden op het pad van de literatuur als toneelschrijver en zijn ontmoetingen met grote tijdgenoten als Ibsen en Brandes. Maar bovenal vormen deze boeken een nog immer actuele en fascinerende schrijversautobiografie die de ontstaansgeschiedenis van een van de belangrijkste literaire carrières van de negentiende eeuw blootlegt.

Deze klassieke werken zijn nu - in een volledig herziene vertaling - voor het eerst samen in één band bijeengebracht.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon