August Strindberg: Inferno

August Strindberg: Inferno

Titel: Inferno
Oorspronkelijke titel: Inferno, 1897
Vertaald uit het Zweeds door: Cora Polet
Genre: roman
Uitgever: De Arbeiderspers, 1968
ISBN:

Privé-domein nr 9. (2e onegw. druk 1983 met ISBN 90-295-4801-0) Heruitgave Hoogland & Van Klaveren december 2007 ISBN 9076347727

Flaptekst / Beschrijving

In het geheel van Strindbergs autobiografische geschriften neemt INFERNO een bijzondere plaats in. Na het vastlopen van zijn tweede huwelijk vestigt Strindberg zich, in alle opzichten bankroet, in Parijs, waar hij zich op natuurwetenschappelijke experimenten stort.

Hij keert zich tijdelijk af van de literatuur, die hem, behalve roem, veel teleurstellingen en zelfs een proces wegens godslastering had gebracht. Maatschappelijk beschouwt hij zich als mislukt en hij gaat zich bezig houden met magie en occultisme.

Swedenborg is zijn grote profeet. Het wordt een verschrikkelijke geestelijke zwerftocht, deze jaren voortdurende Inferno crisis, waarvan in dit boek getuigenis is afgelegd.

Tekst bij uitgave 2007:
Zoals Strindberg in zijn epiloog bij Inferno uitlegt is het boek geen fictie maar een autobiografisch geschrift. Het boek doet indringend verslag van de verschrikkelijke ‘Infernocrisis’ die Strindberg in Parijs in de jaren 1894-1896 doormaakte. Hij verlaat tijdens deze crisis zijn tweede vrouw Frida Uhl.
Strindberg verdiept zich als amateur-chemicus in allerlei obscure alchemistische experimenten, waarvoor hij in wetenschappelijke kringen weinig begrip en erkenning krijgt. Hij stuit na het lezen van een novelle van Balzac op het werk van de Zweedse mysticus Swedenborg (de ‘Boeddha van het Noorden’), wiens werk zijn bijbel wordt. Hij vereenzelvigt zich in zijn dromen en angstaanvallen volledig met Swedenborg. Vervolgingswaanzin, angstaanvallen, zelfmoord- en vluchtgedachten wisselen elkaar af. Iedere dagelijkse gebeurtenis beschouwt hij als een persoonlijke aanval, in iedere toevalligheid ziet hij een bedreiging.

Strindbergs schizofreen aandoende visioenen en zijn hysterie heffen de grenzen tussen genialiteit en waanzin op.

Inferno is een van de meest persoonlijke egodocumenten uit de wereldliteratuur. Eerder verscheen Inferno als Prive-Domein (deel 9). De nog altijd frisse oorspronkelijke vertaling van Cora Polet is slechts waar nodig door de vertaalster herzien.

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon