August Strindberg: De zoon van een dienstbode

August Strindberg: De zoon van een dienstbode

Titel: De zoon van een dienstbode
Oorspronkelijke titel: Tjänstekvinnans son I–V, 1909
Vertaald uit het Zweeds door: Rita Verschuur
Genre: autobiografie
Uitgever: De Arbeiderspers, 1969
ISBN13: 978-90-295-4815-1ISBN: 9789029548151

Serie Privédomein nr 15. (ISBN nr is van 2e druk 1983) Ook onder ISBN 9045009846 De zoon van een dienstbode, Atlas 2003 (deze uitgave bevat De zoon van een dienstbode en Tijd van gisting)

Flaptekst / Beschrijving

Deel I van de vijfdelige autobiografie die gaat over de jeugdperiode van Strindberg (1849-1867).

Flaptekst uitgave privé-domein:
De wereldliteratuur telt weinig schrijvers die zich zo hartstochtelijk aan hun lezers hebben uitgeleverd als August Strindberg (1849-1912). De 55 delen van Strindbergs omvangrijke Verzamelde Werk bieden ons stuk voor stuk autobiografisch materiaal, ook in zijn romans, essays en toneelstukken, waarin de grens tussen fictie en autobiografie vaak moeilijk valt vast te stellen.

Zijn behoefte aan zelfanalyse noopte Strindberg er toe reeds op 15-jarige leeftijd een autobiografie op papier te zetten die helaas verloren ging. In 1886, kort na het proces over zijn als godslasterlijk aan de kaak gestelde bundel Huwelijksverhalen (verschenen in de Grote ABC) en worstelend met eigen huwelijksproblemen, verkeerde Strindberg behalve in materieel benarde omstandigheden in een van de grootste geestelijke crises uit zijn leven.

In deze duistere situatie schreef hij vier delen autobiografie, waarvan we hier het eerste deel in Nederlandse vertaling brengen. In Privé-Domein verscheen reeds eerder: Inferno.

Tekst van de Atlas uitgave:
August Strindberg (1849-1912) schreef een omvangrijk oeuvre waarin autobiografische elementen een grote rol speelden. De twee delen van zijn autobiografie De zoon van een dienstbode en Tijd van gisting geven een openhartig en compleet beeld van zijn jongere jaren als aankomend schrijver in de periode 1949-1872. Hij beschrijft zijn armoedige jeugd, de kennismaking met klasseverschillen, zijn ervaringen op de middelbare school.

Strindberg vertelt over zijn eerste liefde en over zijn studententijd in Uppsala. Daarna volgen beproevingen als leraar, zijn eerste schreden op het pad van de literatuur als toneelschrijver en zijn ontmoetingen met grote tijdgenoten als Ibsen en Brandes. Maar bovenal vormen deze boeken een nog immer actuele en fascinerende schrijversautobiografie die de ontstaansgeschiedenis van een van de belangrijkste literaire carrières van de negentiende eeuw blootlegt.

Deze klassieke werken zijn nu - in een volledig herziene vertaling - voor het eerst samen in één band bijeengebracht.

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon