August Strindberg: De vader

August Strindberg: De vader

Titel: De vader : treurspel
Oorspronkelijke titel: Fadren, 1887
Vertaald uit het Zweeds door: Karst Woudstra
Genre: toneel
Uitgever: International Theatre & Film Books, 1989
ISBN13: 978-90-6403-218-9ISBN: 9789064032189

Ook als ISBN 9064036608 (2005) Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Meulenhoff, 1919.

Flaptekst / Beschrijving

Toneeltekst over de machtsstrijd tussen man en vrouw in een ongelukkig, conventioneel gestructureerd huwelijk.

De Zweedse schrijver August Strindberg (1849-1912) is een van de radicaalste toneelvernieuwers van de negentiende eeuw. Hij werd wereldberoemd met destijds shockerende toneelstukken als De vader, Freule Julie, Dodendans en Spokensonate. Zijn grote thema is de oorlog tussen mannen en vrouwen. Een eeuwig onbesliste strijd die hij zijn personages uit laat vechten op de lucide grens van de waanzin, gedreven door leugens, lust en overlevingsdrang. Zijn werk was zeer omstreden, werd beschouwd als immoreel en is regelmatig door censuur geplaagd. Toch worden zijn stukken tot de dag van vandaag wereldwijd en met veel succes gespeeld.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon