August Strindberg: De paria

August Strindberg: De paria

Titel: De paria
Oorspronkelijke titel: Tschandala, 1889
Vertaald uit het Zweeds door: Karst Woudstra
Genre: roman
Uitgever: Meulenhoff, 1985
ISBN13: 978-90-290-1829-6ISBN: 9789029018296

Flaptekst / Beschrijving

Van de Zweedse gigant August Strindberg (1849-1912) gaat nog altijd een grote fascinerende kracht uit. Zijn stukken worden regelmatig gespeeld, ook de belangstelling voor zijn uitgebreide prozawerk is groot. Bij Meulenhoff verschenen van hem de romans De Rode Kamer, De Gotische Kamers, Zwarte vaandels en Aan open zee, de novelle Eenzaam en Het occulte dagboek.

De korte roman De paria (Tschandala) dateert uit 1889 en werd kort voor de roman Aan open zee geschreven. Strindberg had kennis gemaakt met het werk van Friedrich Nietzsche en begon ook zelf steeds meer naar een Übermensch-moraal over te hellen. Hij interesseerde zich nu voor de macht van het sterkere brein over het zwakkere. Zijn ideeën hierover, en de bekende tegenstelling tussen apollinisch en dionysisch, verpakt hij in De paria in een verhaal dat het een en ander van Poe heeft geleend: een vervallen kasteel, een louche barones en een al even ongure rentmeester, met wie magister Andreas Törner-die het kasteel voor enige tijd heeft gehuurd-een stille strijd uitvecht die tenslotte de sterkere geest over de zwakkere doet zegevieren, maar niet nadat de hoofdpersoon talloze malen op het randje van de afgrond heeft gebalanceerd. Hij triomfeert tenslotte over de rug van de zwakkere in een soms detective-achtig verhaal waarin Strindberg imposante theatrale effecten niet schuwt.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon