August Strindberg: Zwarte vaandels

August Strindberg: Zwarte vaandels

Titel: Zwarte vaandels
Oorspronkelijke titel: Svarta fanor, 1907
Vertaald uit het Zweeds door: Karst Woudstra
Genre: roman
Uitgever: Meulenhoff, 1982
ISBN13: 978-90-290-1186-0ISBN: 9789029011860

Flaptekst / Beschrijving

Zwarte vaandels, geschreven in 1904 en gepubliceerd in 1907, is August Strindbergs afrekening met het liberalisme en het culturele establishment van zijn tijd. Zonder zichzelf en anderen te sparen ranselde hij los op het Zweden van het fin-de-siècle, Het boek veroorzaakte een enorm schandaal en is nog steeds bijzonder omstreden. Het Stockholm van rond de eeuwwisseling was in Strindbergs ogen een zompig moeras waar onkunde en afgunst ieder waarachtig talent en ieder initiatief verstikten.

Zwarte vaandels breekt in zijn vorm met de romanopvatting van de negentiende eeuwen ontmaskert de idealen die de negentiende eeuw beleed op politiek, artistiek en sociaal gebied als Potemkincoulissen waarachter corruptie, perversie en zelfoverschatting schuilgaan. Zwarte vaandels is een bitter boek, ook al ontbreekt het ook hier niet aan de galgehumor die zo kenmerkend is voor Strindbergs werk; het is een paradoxaal boek, het boek van een kind van zijn eeuwen van een man die zijn tijd ver vooruit was .

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon