August Strindberg: Eenzaam

August Strindberg: Eenzaam

Titel: Eenzaam
Oorspronkelijke titel: Ensam självbiografi, 1903
Vertaald uit het Zweeds door: Cora Polet
Genre: autobiografie
Uitgever: Meulenhoff, 1981
ISBN13: 978-90-290-1314-7ISBN: 9789029013147

Herziene en uitgebreide uitgave van Bruna 1968

Flaptekst / Beschrijving

Eenzaam verscheen in 1903 en is het sluitstuk van een reeks die begon met Zoon van een dienstbode en waartoe ook Apologie van een gek behoort. De beschreven periode, die de tijdspanne van een jaar omvat, heeft betrekking op Strindbergs zogenaamde Inferno-crisis.
De ik-verteller besluit om ieder contact met zijn vrienden af te breken en in eenzaamheid te leven. Hij hoopt op verandering van zijn leven door geestelijke onafhankelijkheid: samenleven dwingt tot huichelarij. Als eenzame is hij van zijn 'vrienden' verlost, die eigenlijk vijanden zijn. Dit verslag van het teruggetrokken leven dat Strindberg na zijn terugkeer naar Stockholm in 1899 heeft geleid, tot aan de kennismaking met de jonge toneelspeelster Harriët Bosse, zijn latere derde vrouw, geeft ook opheldering over de levens- en werkgewoonten van deze grote Zweedse schrijver.

Deze editie van de (geheel herziene) vertaling van een van Strindbergs beklemmendste teksten bevat voor het eerst ook de poëzie die Strindberg erin heeft ondergebracht.

Van August Strindberg verscheen eerder bij Meulenhoff Het occulte dagboek (Meulenhoff Editie 121) en De Rode Kamer (Meulenhoff Editie 580).

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon