Sven Lindqvist: Wu Tao-tzu Een mythe

Sven Lindqvist: Wu Tao-tzu Een mythe

Titel: Wu Tao-tzu Een mythe
Oorspronkelijke titel: Myten om Wu Tao-tzu, 1967
Vertaald uit het Zweeds door: J. Bernlef
Genre: roman
Uitgever: Meulenhoff, 1980
ISBN13: 978-90-290-1194-5ISBN: 9789029011945

Flaptekst / Beschrijving

Wu Tao-tzu. Een mythe (1967) is een van de centrale werken van de Zweedse literatuur uit de jaren zestig, de tijd waarin in Zweden de zelfgenoegzaamheid van de socialistische idylle plaats maakte voor een nieuwe kritische instelling: de klassenmaatschappij was alleen verdoezeld, ideologieën bleken niet dood, welvaart was betrekkelijk en verantwoordelijkheid jegens de Derde Wereld werd niet serieus genomen.

Sven Lindqvist (geboren in 1932) ontving zijn beslissende impulsen van een verblijf in het Verre Oosten. In Wu Tao-tzu stelt hij dat wij ons als Europeanen schuldig hebben gemaakt aan 'een onrechtvaardige beschouwing'. Hij concentreert zich bij zijn analyse vooral op de werkzaamheden van de kunstenaar. Heeft de kunstenaar, gezien de nood in de wereld, bestaansrecht in onze tijd? Het is duidelijk dat Hermann Hesses Das Glasperlenspiel, dat aan Wu Tao-tzu ten grondslag ligt, zeer uiteenlopende reacties bij Lindqvist heeft opgeroepen en dat de marxist in hem voortdurend overhoop ligt met de estheet.

Linkse kringen hebben Lindqvist naar aanleiding van dit boeiende werk van defaitisme beschuldigd. Lindqvist presenteert, in het laatste hoofdstuk, de toekomst alsof deze al voorhanden zou zijn en hij laat zien welke gevolgen een onderwerping aan de huidige situatie zou hebben. Wat een negatief antwoord schijnt te zijn is in feite een positieve vraag aan de lezer: Hoe komen we uit deze impasse?

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon