Start >Start > boek

August Strindberg: De rode Kamer

August Strindberg: De rode Kamer

Titel: De rode Kamer
Oorspronkelijke titel: Röda Rummet, 1879
Vertaald uit het Zweeds door: Roland Tweehuysen
Genre: roman
Uitgever: Meulenhoff, 1980
ISBN10: 9029017368

Flaptekst / Beschrijving

Deze editie van De Rode Kamer verschijnt in de reeks' Literair Moment'. een gezamenlijk initiatief van de literaire boekhandel en uitgeverij Meulenhoff. Binnen het kader van 'Literair Moment' zal per kwartaal een belangrijk boek worden ui1lebracht in een eenmalige. voordelige editie. en vel'lueld van een infonnatieve brochure over de auteur en zijn werk. 'Literair Moment' is een ideale introductiereeks voor deliefhebben van het betere boek.

De Rode Kamer (1879) van August Strindberg (1849-1912) is een van de meest levende klassieke werken in de Zweedse literatuur en heeft de tand des tijds onweerlegbaar getrotseerd.
De Rode Kamer, naam van de plaats van samenkomst voor de kring van voornamelijk schrijvers en kunstenaars waar hoofdpersoon Arvid Falk deel van uitmaakt en vandaar ook de naam van de groep zelf, is weleens een roman over de almacht van het geld genoemd. Op fel satirische toon laat Strindberg - wiens economische situatie in de tijd dat hij in Stockholm werkzaam was en met de gravin Siri von Essen trouwde, precair was - zien dat alles en iedereen gekocht kan worden, dat kranten, levensverzekeringsmaatschappijen, ja zelfs religieuze genootschappen zonder enige morele overweging louter als winstgevende ondernemingen geleid worden (het thema is actueel genoeg!).

Hoofdpersoon Arvid Falk, de even koppige als weekhartige literator, evenals zijn groepsgenoten gedreven door een cynisch jargon, een kritische kijk op de maatschappij en de daarmee verband houdende wens om deze te veran- deren, vindt tenslotte zijn plaats weer; zijn kritische werkzaamheden maken, net als bij Strindberg zelf, tenslotte plaats voor die van een gehuwd en bezadigd bibliothecaris. Maar er zijn voortekenen dat Falk niet zo lang genoegen zal nemen met dit soort bestaan ...

Egil Törnqvist plaatst in een nawoord De Rode Kamer in de tijd van ontstaan en binnen het oeuvre van Strindberg.

- Deze roman ( ... ) betekent de kennismaking met de uitermate goedgemutste, strijdlustige, geestige satiricus Strindberg, die links en rechts om zich heen slaat, een lange reeks rotte plekken in de maatschappij bloot legt en met jeugdig elan solidariteit met de onderdrukte arbeidersklasse preekt ( ... ). Het tijdscoioriet en de couleur locale verdoezelen geen ogenblik het feit, dat de maatschappijkritiek en het idealisme van de jonge Strindberg niets van hun actualiteit hebben verloren. - Amy van Marken in NRC Handelsblad

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon