Selma Lagerlöf: Sprookjes en sagen

Selma  Lagerlöf: Sprookjes en sagen

Titel: Sprookjes en sagen
Oorspronkelijke titel: verzamelbundels, 0
Vertaald uit het Zweeds door: Renée Vink
Genre: roman
Uitgever: Sirius en Siderius, 1987
ISBN13: 978-90-6441-038-3ISBN: 9789064410383

Flaptekst / Beschrijving

In deze SPROOKJES EN SAGEN, die gaan over trollen en kabouters, over onzichtbare machten in de natuur, over verzonken koninkrijken, geesten en andere geheimzinnige wezens, neemt de grote Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf ons mee naar de wereld van de schemerige Skandinavische wouden, naar woest bergland en afgelegen gehuchten. Zo voert zij ons binnen in een wereld van magie en bijgeloof even boeiend en aangrijpend als het indrukwekkende Zweedse landschap van wouden, bergen en snelstromende beken en rivieren.

Selma Lagerlöf weet als geen ander gebruik te maken van de stof, die in overleveringen en in de volksvertelkunst van Zweden voor handen was. Zij verstaat de kunst om werk van literaire waarde te creëren uit het ruwe materiaal dat in een land als Zweden ruimschoots aanwezig is. Zo schreef zij in het begin van onze eeuw deze verhalen, die nu meer dan een halve eeuw later nog niets aan leesbaarheid hebben ingeboet.

Bevat:

- Het wisselkind uit: Troll och människor I
- De kabouter van Töreby
- De koninginnen van Konungahella: (Inleiding - Op het grondgebied van het grote, Konungahella, De boskoningin, Sigrid Storráda, Astrid, Margareta de vredesmaagd, De koningin op het Ragnhildseiland)
- De terdoodveroordeelde
- De sage van Reor uit: Osynliga länkor
- Een rijke vrouw
- De gedienstige geest
- Het water van de kerkbaai uit: Troll och människor I
- De wraak blijft nooit uit
- De speelman

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon