Selma Lagerlöf: De spookhand en andere verhalen over geesten en verschijningen

Selma  Lagerlöf: De spookhand en andere verhalen over geesten en verschijningen

Titel: De spookhand en andere verhalen over geesten en verschijningen
Oorspronkelijke titel: verzamelbundels, 0
Vertaald uit het Zweeds door: Renée Vink
Genre: roman
Uitgever: Sirius en Siderius, 1990
ISBN13: 978-90-6441-092-5ISBN: 9789064410925

Flaptekst / Beschrijving

'Dat schrijf ik eigenlijk het liefst', bekende Selma Lagerlöf eens. Met 'dat' bedoelde zij het soort spookgeschiedenissen zoals die in deze bundel zijn opgenomen. In die verhalen is het de schrijfster zelden of nooit te doen om het spookachtige zonder meer, het griezelen om het griezelen. Het bovennatuurlijke is geen doel op zich. Regelmatig wordt in haar verhalen de mogelijkheid van een psychologische verklaring voor de 'waargenomen' versehijnselen volledig opengelaten. De schrijfster Selma Lagerlöf heeft, hoewel haar werk meer dan een halve eeuw geleden verscheen, nauwelijks een introduktie bij het Nederlandse publiek nodig. Zij woonde en werkte haar levenlang in Zweden en was de eerste vrouw die voor haar werk de nobelprijs voor literatuur kreeg.

De sfeer van het geheimzinnige Zweedse land en het leven daar in het begin van deze eeuw lenen zich bijzonder goed als decor voor deze verhalen over geesten en verschijningen. Selma Lagerlöf weet als geen ander gebruik te maken van de stof, die in overleveringen en in de volksvertelkunst van Zweden voor handen was. Zij verstaat de kunst om werk van literaire waarde te creëren uit het ruwe materiaal dat in een land als Zweden ruimschoots aanwezig is. Zo schreef zij in het begin van onze eeuw deze verhalen, die nu meer dan een halve eeuw later nog niets aan leesbaarheid hebben ingeboet.

Bevat:
- De spookhand
- Het hunebed uit: Osynliga länkor
- De ring van de generaal uit: Löwensköldska ringen
- Een geschiendeis van Halstanäs uit: Osynliga länkor
- De schat van heer Arne

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon