Selma Lagerlöf: De weg tussen hemel en aarde

Selma  Lagerlöf: De weg tussen hemel en aarde

Titel: De weg tussen hemel en aarde : Verhalen over leven en dood
Oorspronkelijke titel: Troll och människor del 1-2,, 1921
Vertaald uit het Zweeds door: Renée Vink
Genre: roman
Uitgever: Sirius en Siderius, 1990
ISBN13: 978-90-6441-085-7ISBN: 9789064410857

Keuze uit: Troll och människor, I (1915) en Osynliga länkar (1894)

Flaptekst / Beschrijving

In deze bundel verhalen 'over leven en dood' van de Zweedse schrijfster en nobelprijswinnares Selma Lagerlöf staat de dood, een veel voorkomend thema in haar werk, centraal. In zekere zin sluit dit boek daarmee aan op de ook bij onze uitgeverij verschenen SPROOKJES EN SAGEN en de verhalenbundel DE SPOOKHAND, want ook daarin komen de thema's dood, sterven en de betrekkelijkheid van het leven meerdere malen aan de orde.

In sommige van deze verhalen speelt de dood een meer abstracte rol, in andere voert de schrijfster hem als personage en tonele, zoals in het titelverhaal en in zekere zin in het verhaal 'De voerman', dat gebaseerd is op een oude Normandische legende.

Selma Lagerlöf weet als geen ander gebruik te maken van de stof, die in overleveringen en in de volksvertelkunst van Zweden voor handen was. Zij verstaat de kunst om werk van literaire waarde te creëren uit het ruwe materiaal dat in een land als Zweden ruimschoots aanwezig is. Zo schreef zij in het begin van onze eeuw deze verhalen, die nu meer dan een halve eeuw later nog niet aan leesbaarheid hebben ingeboet

Bevat:

- De weg tussen hemel en aarde uit: Troll och människor I
- De eerste van de eerste in het jaar negentienhonderd uit: uit: Osynliga länkor
- Dood, de bevrijder uit: Gösta Berlings saga
- Een oude verhaal over een herdershut uit: Troll och människor I
- Vineta uit: Osynliga länkor
- De voerman

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon