Edith Södergran: Het Rozenaltaar

Edith Södergran: Het Rozenaltaar

Titel: Het Rozenaltaar
Oorspronkelijke titel: Rosenaltaret, 1919
Vertaald uit het Finland-Zweeds door: Willem Sinninghe Damsté
Genre: poezie
Uitgever: Holmsterland, 1992
ISBN13: 978-90-6247-305-2ISBN: 9789062473052

Flaptekst / Beschrijving

Edith Södergran wordt in 1892 geboren in het russische St. Petersburg maar groeit op in Raivola, Finland. Vanaf haar 10e jaar volgt zij onderwijs aan Die Deutsche Schule zu Sankt-Petri in St. Petersburg. Naast de russiche, finse en zweedse literatuur, haar ouders zijn van zweedse afkomst, komt ze daar in aanraking met de duitse literatuur. Vanwege een tuberculosebesmetting kuurt zij langere tijd in Davos waar zij bekend raakt met de engelse en italiaanse literatuur. Terug in Finland maakt zij het uitbreken van de russische revolutie en de finse opstand mee. Door het opleven van haar ziekte raakt Edith Södergran verder verzwakt. Zij blijft schrijven. In 1919 verschijnt haar bundel Rosenaltaret. Het Rozen altaar, een bundel waarin invloed van Nietzsche merkbaar is. In 1923 overlijdt zij.

Tijdens haar leven wordt Edith Södergran door weinigen als belangrijk dichteres erkend. Nu wordt zij als een van de ware vertegenwoordigers van het expressionistische modernisme rond de eerste wereldoorlog gezien. In het kader van '1992, 75 jarig bestaan van de finse staat' wordt in Groningen een symposium aan Edith Södergran gewijd. Vanwege dit symposium verschijnt deze bundel. Het Rozenaltaar, in vertaling van Willem Sinninghe Damsté, is een passend voorbeeld van haar werk. Werk dat verdient in zijn geheel vertaald te verschijnen.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon