Karl Gunnar Vennberg: Van ö tot ö

Karl Gunnar Vennberg: Van ö tot ö

Titel: Van ö tot ö
Oorspronkelijke titel: Från ö till ö, 1979
Vertaald uit het Zweeds door: Lisette Keustermans
Genre: poezie
Uitgever: Uitgeverij P, 1999
ISBN13: 978-90-73214-76-7ISBN: 9789073214767

Flaptekst / Beschrijving

Van ö tot ö is één van de twee bundels die Karl Vennberg zelf bijzonder nauw aan het hart lagen. Hij schreef het in 1979 als een hommage aan de Franse renaissancedichter Maurice Scève. Diens bundel Délie (1544) bevat, net als Van ö tot ö, een cyclus liefdesgedichten die elk uit tien verzen bestaan.

Bij Vennberg heeft elk gedicht een letter van het alfabet als titel, vanaf de laatste letter (ö) tot de eerste (a) en dan weer naar de laatste. In het Zweeds betekent ö echter ook 'eiland', wat de titel een dubbelzinnigheid meegeeft en verwijst naar de existentiële eenzaamheid van de mens. Inhoudelijk vat Vennberg in deze bundel zijn simpele levensvisie spiritueel en erudiet samen. Vol zelfrelativering vertelt hij het verhaal van mislukkingen. Zijn gevoelens van ontgoocheling en eenzaamheid vinden troost bij intellectuele en artistieke verwanten uit vroegere tijden.

Lisette Keustermans zorgde voor de mooie, integrale vertaling van från ö till ö, dat karl Vennberg zelf als een hoogtepunt in zijn poëzie beschouwt.

Tweetalige uitgave

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon