Per Olov Enquist: Geen asiel voor legioensoldaten

Titel: Geen asiel voor legioensoldaten
Oorspronkelijke titel: Legionärerna, 1968
Vertaald uit het Zweeds door: J.C. Torringa-Timmer
Genre: roman
Uitgever: De Boekerij, 1971
ISBN:

Flaptekst / Beschrijving

Het vertelt het waargebeurde verhaal van 167 soldaten uit Letland, Litouwen en Estland die zich aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overgaven en gevangengezet werden in Zweden. Het verhaal gaat in op de gebeurtenissen die leidden tot hun deportatie en is een poging te achterhalen wat er daarna met hen gebeurd is. De soldaten gaven zich aan het eind van de oorlog over aan het Zweedse leger in de hoop dat ze in Zweden konden blijven. Verdragen die aan het eind van de oorlog werden getekend, vereisten echter dat alle gevangenen gerepatrieerd zouden worden, ondanks het feit dat het gevaar bestond dat ze geëxecuteerd zouden worden door de Sovjets en ze zich wanhopig verzetten tegen hun deportatie. Alhoewel het tot veel protest leidde, besloot de regering deze ‘legioensoldaten’ toch terug te sturen naar hun thuisland.(bron: Swedish Book Review supplement '04 a0

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon