Leena Lander: Het huis met de zwarte vlinders

Leena Lander: Het huis met de zwarte vlinders

Titel: Het huis met de zwarte vlinders
Oorspronkelijke titel: Tummien perhosten koti, 1991
Vertaald uit het Fins door: Marja-Leena Hellings
Genre: roman
Uitgever: Wereldbibliotheek, 1999
ISBN:

Ook als ISBN 90-284-2084-3

Flaptekst / Beschrijving

Juhani is een onhandelbaar jongetje dat naar een opvoedingsgesticht op een eiland voor de Finse kust wordt gestuurd. De directeur daar gelooft in een harde aanpak die van zijn pupillen weerbare volwassenen moet maken. Om ze te leren dat alles mogelijk is als je er maar hard genoeg voor werkt, laat de directeur hen zijderupsen kweken in het barre klimaat. Het experiment begint hoopvol maar eindigt in een catastrofe als er een moord wordt gepleegd.

Jaren later gaat Juhani op zoek naar wat er toen precies is gebeurd. Hij heeft op eigen kracht zijn verleden overwonnen en is een volwaardig lid van de samenleving geworden. Tijdens zijn speurtocht ontdekt hij dat de gebeurtenissen die zijn jeugd hebben bepaald, heel anders in elkaar zitten dan hem al die tijd is voorgespiegeld.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon