Dag Solstad: Leraar Pedersens verslag

Dag Solstad: Leraar Pedersens verslag

Titel: Leraar Pedersens verslag
Oorspronkelijke titel: Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land, 1982
Vertaald uit het Noors door: Janke Klok en Marja van Riemsdijk
Genre: roman
Uitgever: Ordeman, 1984
ISBN13: 978-90-6330-114-9ISBN: 9789063301149

Volledige titel: Leraar Pedersens verslag van de invloedrijke politieke beweging die een bezoeking voor ons land is geweest. Vertaling Janke Klok, Marja van Riemsdaijk, Lucy Pijtterssen en Pauline Stehouwer

Flaptekst / Beschrijving

In de roman 'Leraar Pedersens verslag van de invloedrijke politieke beweging die een bezoeking voor ons land is geweest' kijkt de Noorse schrijver Dag Solstad terug op de jaren zeventig, toen overal in West-Europa marxistisch-leninistische partijen ontstonden naast de bestaande, opde Sowjetunie georiënteerde communistische partijen.

De ik-figuur in de roman, leraar Persen, besluit na lang aarzelen lid te worden van de ml-partij naar Chinees voorbeeld en zijn leven en denken drastisch te veranderen. Hij informeert de lezer uitvoerig over zijn lotgevallen en die van enkele van zijn partijgenoten: de problemen die hijzelf op school ondervindt, een staking in een steenwolfabriek, zijn verhouding met een partijgenote, pas afgestudeerd arts, en haar omgang met de arbeidsters in een textielfabriek waar ze gaat werken. Ook beschrijft hij het interne functioneren van de Partij en de verwaaring waaraan haar leden ten prooi vallen na de politieke koerswijziging in China.

Op meeslepende wijze heeft Solstad in zijn roman het beeld geschetst van een generatie die bezield was van idealen en die bereid was daaruit konsekwenties te trekken die diep ingrepen in hun persoonlijke leven. Hij laat waardering doorklinken voor de moed waarmee ze leefde, dacht en streed, maar ok een zekere ironie over de uitwassen en over het fanatisme waarmee de 'kameraden'te werk gingen.

Solstad debuteerde op 24-jarige leeftijd met een verhalenbundel. Daarna publiceerde hij enkele romans en een trilogie over de Noorse arbeidersklasse vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlo. Vanuit een persoonloijke ervaring schreef hij zijn roman 'Leraar Pedersens verslag'die in 1982 in Noorwegen verscheen en daar veel dsikussie opriep.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon