Start >Start > boek

Dag Solstad: Leraar Pedersens verslag

Dag Solstad: Leraar Pedersens verslag

Titel: Leraar Pedersens verslag
Oorspronkelijke titel: Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land, 1982
Vertaald uit het Noors door: Janke Klok en Marja van Riemsdijk
Genre: roman
Uitgever: Ordeman, 1984
ISBN10: 9063301146

Volledige titel: Leraar Pedersens verslag van de invloedrijke politieke beweging die een bezoeking voor ons land is geweest. Vertaling Janke Klok, Marja van Riemsdaijk, Lucy Pijtterssen en Pauline Stehouwer

Flaptekst / Beschrijving

In de roman 'Leraar Pedersens verslag van de invloedrijke politieke beweging die een bezoeking voor ons land is geweest' kijkt de Noorse schrijver Dag Solstad terug op de jaren zeventig, toen overal in West-Europa marxistisch-leninistische partijen ontstonden naast de bestaande, opde Sowjetunie georiënteerde communistische partijen.

De ik-figuur in de roman, leraar Persen, besluit na lang aarzelen lid te worden van de ml-partij naar Chinees voorbeeld en zijn leven en denken drastisch te veranderen. Hij informeert de lezer uitvoerig over zijn lotgevallen en die van enkele van zijn partijgenoten: de problemen die hijzelf op school ondervindt, een staking in een steenwolfabriek, zijn verhouding met een partijgenote, pas afgestudeerd arts, en haar omgang met de arbeidsters in een textielfabriek waar ze gaat werken. Ook beschrijft hij het interne functioneren van de Partij en de verwaaring waaraan haar leden ten prooi vallen na de politieke koerswijziging in China.

Op meeslepende wijze heeft Solstad in zijn roman het beeld geschetst van een generatie die bezield was van idealen en die bereid was daaruit konsekwenties te trekken die diep ingrepen in hun persoonlijke leven. Hij laat waardering doorklinken voor de moed waarmee ze leefde, dacht en streed, maar ok een zekere ironie over de uitwassen en over het fanatisme waarmee de 'kameraden'te werk gingen.

Solstad debuteerde op 24-jarige leeftijd met een verhalenbundel. Daarna publiceerde hij enkele romans en een trilogie over de Noorse arbeidersklasse vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlo. Vanuit een persoonloijke ervaring schreef hij zijn roman 'Leraar Pedersens verslag'die in 1982 in Noorwegen verscheen en daar veel dsikussie opriep.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon