Pär Lagerkvist: De priesteres van Delphi

Pär Lagerkvist: De priesteres van Delphi

Titel: De priesteres van Delphi
Oorspronkelijke titel: Sibyllan, 1956
Vertaald uit het Zweeds door: P.M. Boer-Den Hoed
Genre: roman
Uitgever: Meulenhoff, 1957
ISBN:

Flaptekst / Beschrijving

Sibyllan är en roman av nobelpristagaren Pär Lagerkvist från 1956. Den inleder Lagerkvists religiösa epos i fyra delar (Sibyllan, Ahasverus död, Pilgrim på havet och Det heliga landet). Det centrala temat i Sibyllan är avvägningen mellan jordisk kärlek och kärleken till en gud. Sibyllan är berättelsen om en enkel bondflicka som blir upptagen till sierska i det närbelägna templet i Delphi. Där skall hon i egenskap av sierska, pythia, uttala spådomar (jfr orakel). Hennes tillvaro är ångestpräglad och förvirrad, då hon snarare blir behandlad som slav än som en betydande person. Hon blir också förälskad, vilket är förbjudet. Hon offrar sig på flera plan, både personligt och andligt, och floden fungerar som bakgrund och symbolik till hennes livsöde. (bron wikipedia zweeds)

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon