Torgny Lindgren: De dichter van Vimmerby

Torgny Lindgren: De dichter van Vimmerby

Titel: De dichter van Vimmerby
Oorspronkelijke titel: Dikter från Vimmerby, 1970
Vertaald uit het Zweeds door: Hans Kloos
Genre: poezie
Uitgever: De Bezige Bij, 1998
ISBN13: 978-90-234-1400-1ISBN: 9789023414001

partiële vertaling. De cyclus Gemeentelijk is gepubliceerd in Raster 81 (bovenstaand ISBN nummer)

Flaptekst / Beschrijving

'Wie Torgny Lindgren zegt, denkt aan betoverende verhalen over kleine
boerengemeenschappen in het dunbevolkte noorden van een Zweden dat verleden
tijd is. Maar de rasverteller van Het licht en De schoonheid van Merab is in de jaren zestig begonnen als dichter van bundels waarin het hedendaagse leven centraal staat zoals dat zich afspeelt in de grote dorpen en kleine stadjes van Midden- en Zuid-Zweden. Dikter från Vimmerby heet een bundel uit 1970. Vernederlandst zouden dat gedichten uit pakweg Woerden zijn. Veel
meer hoeft er niet vernederlandst te worden, want de sfeer die deze poëzie oproept, komt bekend voor, soms zelfs akelig bekend. Het is een portret van de welvaartstaat. In Zweden kwam die tot stand onder de sociaal-democratie, hier waren de christen-democraten de constante factor, maar dat maakt de overeenkomsten niet minder. De manier van portretteren is typerend voor Torgny Lindgren: niet zonder humor en ironie, maar ook niet afzijdig. Dat bewaart de gedichten voor vrijblijvendheid.'

Een cyclus uit Dikter från Vimmerby is verschenen in Raster 81 uit 1998 en na te lezen op de website van Hans Kloos, die de vertaling voor zijn rekening nam.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon