Torgny Lindgren: De schoonheid van Merab

Torgny Lindgren: De schoonheid van Merab

Titel: De schoonheid van Merab
Oorspronkelijke titel: Merabs skönhet, 1983
Vertaald uit het Zweeds door: Rita Verschuur
Genre: verhalen
Uitgever: De Bezige Bij, 1992
ISBN13: 978-90-234-3240-1ISBN: 9789023432401

reeks BBLiterair. Ook opgenomen in de bundel: De weg van de slang, De schoonheid van Merab en Bathseba, Bezige Bij, ISBN 90-234-3775-6

Flaptekst / Beschrijving

Torgny Lindgren groeide op in het noorden van Zweden, waar nog een levendige traditie van verhalen vertellen bestaat. Als kind werd hij geconfronteerd met grootouders, buren, rondtrekkende dominees en beorenknechten die in spaarzame, geode gekozen bewoordingen vertelden over elkaar, hun belevenissen, hun voorouders, bijbelse figuren, wonderen en dergelijke.

In de schoonheid van Merab grijpt Lindgren terug op die verteltraditie uit zijn jeugd. De verteller van deze negen verhalen is Molin, een mislukt kleermaker die zijn beroep eraan geeft om wandkleden te gaan borduren met bijbelse spreuken erop. Op zijn tochten langs de boerderijen en dorpen in de streek, verkoopt hij die kleden en vertelt aan iedere klant een verhaal: de tekst van dit boek.

Molins vertellingen gaan over de worsteling van eenlingen met de natuurkrachten, het (piëtistisch geloof, de liefde, ziekte, dood en vooral over het respecte voor en de kracht van woorden en het Woord.
Lindgren laat Molin vertellen in het specifiek vocabulaire van de streek, dat doorspekt is met alledaagse woorden, bijbelse zinswendingen, ruwe humor en suggestieve beelden. Dit geeft de verhalen, ook in Nederlandse vertaling, een authentieke toon en een prachtige couleur locale.

Inhoudsopgave:
Kleermaker Molin
De grootste woorden (ook in De Tweede Ronde 1989, jrg 10-1)
Twee preken:
- Het woord
- De genade
Gloria
De schoonheid van Merab
Twee brieven:
- Water
- De ware liefde
De stobbelichter

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon