Christine Falkenland: Mijn Schaduw

Christine Falkenland: Mijn Schaduw

Titel: Mijn Schaduw
Oorspronkelijke titel: Min Skugga, 1998
Vertaald uit het Zweeds door: Elina van der Heijden
Genre: roman
Uitgever: Ambo, 1999
ISBN13: 978-90-263-1587-9ISBN: 9789026315879

Flaptekst / Beschrijving

In helder en direct proza laat Christine Falkenland in Mijn schaduw Rakel terugblikken op haar leven, dat zich aan het begin van deze eeuw afspeelt. Het is het relaas van een machteloze vrouw over haar poging toch greep te krijgen op haar kale leven. In haar jeugd is Kakel uit een boom gevallen. Als ze door dit ongeluk niet mank was geworden, had haar leven er heel anders uitgezien. Ze had dan ongetwijfeld een betere partij kunnen huwen dan een oudere weduwnaar. Kakel en haar echtgenoot Georg wonen op een eiland voor de westkust van Zweden. Het is alsof daar de tijd is stil blijven staan op het moment dat Georgs eerste vrouw stierf. De herinnering aan haar is in alle kamers aanwezig en Georg slaapt met haar schaduw aan zijn zijde. In zijn dromen leeft ze nog steeds. Rakel zit aan het begin van deze korte, indringende roman aan het raam van haar huis aan de haven en kijkt uit over de aanlegsteigers en de zee. Ze is eenzaam, een gevangene in haar huis, maar ook van haar eigen herinneringen.
'Dit is een verhaal dat dampt van bitterheid, dat verdriet en onbehagen oproept en toch mooi is.' Kristianstadsbladet
NRC Handelsblad: 'Het mooiste aan Mijn schaduw is de dichterlijkheid ervan. Falkenlands genre is dat van de poëtische roman, een gevaarlijke vertelsoort. Ofwel het is proza met een geheimzinnige waas van poëzie, ofwel het is proza dat zich ervoor schaamt eenvoudigweg naar de naam proza te luisteren.
In Mijn schaduw beheerst Christine Falkenland haar stijl bewonderenswaardig. Het is een boek van argeloosheid en onschuld, van dromen, en dat pas heel laat doet inzien dat achter elke droom een wrede werkelijkheid schuilgaat.
...Dit is een stijlvolle, verrassende manier van schrijven, balancerend op de grens van suggestie en schokeffect.
...Christine Falkenland bezit het vermogen om in Mijn schaduw van poëtische beelden een pure misdaadroman te creëeren.'

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon