Start >Start > boek

Torgny Lindgren: Het licht

Torgny Lindgren: Het licht

Titel: Het licht
Oorspronkelijke titel: Ljuset, 1987
Vertaald uit het Zweeds door: Bertie van der Meij
Genre: roman
Uitgever: De Bezige Bij, 1996
ISBN10: 9023435729

Heruitgave 2007 ISBN 978 90 234 2748 3 Heruitgave 2014 Uitgeverij World Editions - Colibri reeks

Flaptekst / Beschrijving

'Een meesterwerk, het beste wat hij tot nu toe geschreven heeft en vergelijkbaar met boeken van Marquéz, maar dan kouder,' schreef J. Bernlef over Het licht, Torgny Lindgrens huiveringwekkende roman over het afgelegen dorp Kadis.

Het verhaal begint als een jonge boer uit Kadis naar de stad gaat om daar de vrouw uit zijn dromen te zoeken. Omdat zij niet blijkt te bestaan, neemt hij een drachtig konijn mee terug. De boer sterft nog diezelfde dag; het konijn is besmet met de pest. Slechts zes dorpsbewoners overleven de epidemie die vervolgens in het dorp uitbreekt. En dan begint de ellende pas goed in Kadis. Want hoe moeten de bezittingen van de talloze doden verdeeld worden? Elke overlevende heeft goede gronden de nalatenschap van deze of gene op te eisen, en als hij die gronden niet heeft, verzint hij ze wel. Zo ontstaat er in Kadis een nieuwe ordening die geheel gebaseerd is op leugens en bedrog. De chaos gaat de natuurlijke orde lijken en alle wetten en vanzelfsprekendheden verkeren in volstrekte willekeur. De waarheid bestaat eenvoudigweg niet meer, en alles is mogelijk geworden. Vandaar dat er ook steeds wonderlijker gebeurtenissen gaan plaatsvinden in het dorp...

'Vanaf de eerste bladzijde raakt ik verslingerd aan dat zwijgzame proza van Lindgren.'Atte Jongstra, Vrij Nederland.

'Van heel sommige schrijvers zou je elke zin wel uit het hoofd willen leren. Zo één is Lindgren,'Marjoleine de Vos, NRC Handelsblad.

'Een boek om gestadig aan je vrienden cadeau te geven op hun verjaardag
of wanneer dan ook. ... Wat een schitterend boek. Wat een prachtige vertaling.'
Nicolaas Matsier, de Volkskrant

'Het licht maakt een overweldigende indruk.' T. van Deel, Trouw

Recensies

T. van Deel (29-03-1996), Als men zich schaamt gaat de ziel etteren. Trouw
Jaap Goedebuure (26-04-1996), Een tam konijn en een wilde haas. HP/De Tijd
Theo Hakkert (26-04-1996), Lindgren tussen gruwel en parabel. Provinciale Zeeuwse Courant
Jacq Vogelaar (17-04-1996), Het licht van de verwondering. De Groene Amsterdammer
Gertjan van Schoonhoven (12-04-1996), De orde rent achter de wandorde aan, gesprek met de Zweedse auteur Torgny Lindgren. NRC Handelsblad
Nicolaas Matsier (01-04-1996), Een vlo in een konijnevacht. de Volkskrant

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon