Sven Hassel: Krijgsraad

Sven Hassel: Krijgsraad

Titel: Krijgsraad
Oorspronkelijke titel: Krigset, 1979

Genre: roman
Uitgever: Boekerij, 1980
ISBN13: 978-90-10-03365-9ISBN: 9789010033659

vert. uit het Engels door Gerard Grasman

Flaptekst / Beschrijving

uit boekbeschrijvingen.nl
Porta, de Kleine, Barcelona en de Legionaire... Ze vechten in een helse oorlog aan het Finse front, een oorlog van ijs, bloed, kou en wolven. Een oorlog waarin het er niet meer toe doet wie er wint. Het enige dat telt is overleven... Maar zelfs overleven kan gevaarlijk zijn in een leger dat wordt geleid door de maniakken van de Führer. Het overleven van de Russische tanks, de machinegeweren en de vlammenwerpers kan plaatsing in de gruwelijke Torgau-gevangenis betekenen, waar de toestand nog bijna barbaarser was dan aan het front... Overleven kan betekenen... arrestatie... krijgsraad... en een koude, grauwe morgen, als je staarde in de lopen van de geweren van het executiepeleton...

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon