Sven Hassel: Ik zag ze sneuvelen

Sven Hassel: Ik zag ze sneuvelen

Titel: Ik zag ze sneuvelen
Oorspronkelijke titel: Jeg så dem dø, 1975
Vertaald uit het Deens door: W.J. Martens
Genre: roman
Uitgever: Boekerij, 1976
ISBN13: 978-90-225-0509-0ISBN: 9789022505090

Flaptekst / Beschrijving

uit boekbeschrijvingen.nl
In Ik zag ze sneuvelen staat de Duitse veldtocht tegen Rusland centraal. Treffend is de beschrijving van de dramatische gebeurtenissen aan het oostfront, en van het intense lijden van een groep Duitse commando's: de honger, de ontbering, de strijd - niet alleen tegen de directe tegenstander, maar evenzeer tegen het onmenselijke klimaat en het noodlot dat deze mannen, in de steek gelaten door het Duitse Opperbevel, grimmig achtervolgd. Indrukwekkend is et relaas over het tragische verloop van de Duitse campagne, nu en dan afgewisseld door verbluffende staaltjes van moed, vastberadenheid en vindingrijkheid, zoals de overval op de Moskouse fabriek, waarbij de commando's zich hebben vermomd als Russische soldaten. Verbijsterend is Hassels beschrijving van de terugtocht. Bijna stervend van honger en uitputting ondervinden de commando's wat de oorlog in Rusland werkelijk is. Zij doorkruisen de onmetelijke Russische vlakten, op zoek naar het Duitse front, dat telkens weer nauwelijks meer dan een luchtafspiegeling blijkt te zijn. De terugkeer van de overlevenden in de Duitse linies is één van de dramatische hoogtepunten uit dit schrijnende relaas, waarin Sven Hassel, beurtelings als kroniekschrijver en ooggetuige, een schokkend tijdperk laat herleven.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon