Sven Hassel: Kommando Reichsführer Himmler

Sven Hassel: Kommando Reichsführer Himmler

Titel: Kommando Reichsführer Himmler
Oorspronkelijke titel: Kommando Reichsführer Himmler, 1971

Genre: roman
Uitgever: Luitingh - Sijthoff, 1974
ISBN13: 978-90-225-0509-0ISBN: 9789022505090

vertaling uit het Duits door M. Moerkens

Flaptekst / Beschrijving

uit Boekbeschrijvingen.nl
Het gruwelijke decor van Kommando Reichsführer Himmler, dat de laatste maanden van de Duits-Russische oorlog behelst, is Warschau. Treffend is de beschrijving van de verbeten strijd die de verbeten Polen voeren tegen de constante belegering van de Wehrmachtsoldaten. De ondergang van het heldhaftige Polen dreigt en de bevolking van Warschau komt in een laatste wanhopige poging tegen Hitler in opstand. Het betekent het einde van een strijd die honderdduizenden doden, talloze wreedheden en de totale vernietiging van een stad met zich meebrengt.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon