Máret Ánne Sara: In between worlds

Máret Ánne Sara: In between worlds

Titel: In between worlds
Oorspronkelijke titel: Ilmmiid gaskkas, 2013
Vertaald uit het Samisch door: Laura A. Janda
Genre: jeugdboek
Uitgever: DAT, 2016
ISBN13: 978-82-90625-85-1ISBN: 9788290625851

Flaptekst / Beschrijving

Sanne and Lemme are siblings in a traditional reindeer-herding family. The brother Lemme loves dirt biking and is eagerly looking forward to the new dirt bike track now under construction. In town, his sister Sanne meets a delirious man who babbles something incomprehensible about the ”devil’s children.”
After their father’s outburst at the dinner table about how recklessly people, including Lemme, are destroying the grazing lands that the reindeer need, just for the fun of a new dirt bike track, Lemme leaves in a huff. Sanne follows and hops onto the dirt bike behind him.
The teenagers disappear without a trace, and back at home their parents are consumed by grief and despair. Where are they, what happened? All that was found was Lemme’s dirt bike at the construction site for the new track.
In the novel In Between Worlds, the writer weaves together elements of contemporary reality and Sami beliefs to form a mysterious twilight world.
In Between Worlds is a translation of Máret Ánne Sara’s debut book, Ilmmiid gaskkas, published in the Sámi language in 2013 and nominated for the Nordic Council’s award for children’s and young people’s literature in 2014. The follow-up novel Doaresbealde doali came out in Sámi in 2014.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon