start > auteurs > Göran Palm

Göran Palm
Zweden

Auteur

Göran Palm (1931). Schreef veel essays. Debuteerde in 1961 met gedichten, maar legde zich vanaf zijn boek En oättviss betrakselse (nederlandse vertaling: Een onrechtvaardige beschouwing) uit 1966 toe op politieke geschriften. In 1976 verscheen zijn verzamelde literaire werk onder de titel ‘Dikter pa vers och prosa’ (Gedichten in poëzie en proza). (Bron: Raster 2)

Göran Palm (1931) publiceerde in 1964 een lang gedicht, ‘Själens furir’ (Furiën van de ziel), waarin de dichter op de hielen gezeten wordt door allerlei furiën. Zijn individualiteit versplintert in een koor van elkaar tegensprekende stemmen, de smalle weg van de ik-lyriek is daarmee definitief voor hem afgesloten. Palm heeft de konsekwenties daaruit getrokken. In 1966 verscheen zijn eerste politieke boek, ‘En orätviss betraktelse’ (Een onrechtvaardige beschouwing), voornamelijk interessant omdat Palm daarin probeert onze westerse waarden en begrippen vanuit derde-wereld ogen, vanuit de ‘ander’, te bekijken. Daarna schreef hij nog een aantal boeken over Zweedse aangelegenheden, het laatste een Günther Wallraff-achtige reportage over een eenjarig verblijf in de telefoonfabriek van L.M. Ericsson. Scheidslijnen tussen zijn proza en poëzie zijn moeilijk te trekken (hij verzamelde zijn gedichten dan ook in 1976 onder de titel ‘Dikter pa vers och prosa’ (Gedichten in poëzie en proza). Van een anekdotisch dichter in de trant van wat men tegenwoordig neo-realisme schijnt te noemen, ontwikkelde hij zich steeds meer tot een schrijver voor wie het woord ondergeschikt was aan een politieke boodschap. Dat de oorspronkelijkheid daaronder kan lijden bewees Palm met zijn latere poëzie, die de spankracht, de metaforen en het lef van de vroege poëzie mist.(Bron: Bernlef in raster 2)

Websites (2)

Hieronder geven we een kleine selectie van websites over Göran Palm.

Store norske leksikon: Göran Palm (NO)
Wikipedia: Göran Palm (ZW)

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):

1966, En orättvis betraktelse (Een onrechtvaardige beschouwing - 0)

Het overzicht van de originele publicaties is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 1 van de 1


Een onrechtvaardige beschouwing
auteur: Göran Palm
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door J. Bernlef
vertaling van: En orättvis betraktelse, 1966
uitgever: De Bezige Bij,
genre: roman
reeks Kritiese Bibliotheek

Boeken 1 tot 1 van de 1

Vertalingen in tijdschriften en bloemlezingen (3)

  • De Tweede Ronde. Zweeds nummer (1989) jrg/nr. 10, pag. 150-154. De lange mars online
  • De Tweede Ronde (1988) jrg/nr. 9, pag. 80. De zee online

    De zee / Havet
    Barmaids are diviner than mermaids

  • Raster (1977) jrg/nr. 2, pag. 173-177. z.t. online

    uit: Hundens besök - 1961: De meeting; Hondenbezoek; De greppel


Colofon