Knut Pedersen Hamsun: Benoni & Rosa

Titel: Benoni & Rosa
Oorspronkelijke titel: Rosa, 1908
Vertaald uit het Noors door: Froukje Hoekstra
Genre: roman
Uitgever: De Arbeiderspers, 1980
ISBN13: 978-90-295-1880-2ISBN: 9789029518802

Grote ABC nr 327


Flaptekst / Beschrijving

In de beide kort na elkaar verschenen en duidelijk bij elkaar horende romans Benoni en Rosa grijpt Hamsun op een aantal elementen uit vroeger werk terug. We komen onder meer Edvarda uit Pan weer tegen. De geschiedenis van Rosa's liefdesperikelen met Benoni, Arentsen en Parelius word ons gepresenteerd in twee qua romantechniek volkomen verschillende boeken.
Hoe verschillend ook van techniek de beide romans zijn, voor wat de figuren van Benoni en Rosa betreft vormen ze een epische eenheid. Het verschil in techniek heeft ook geringe invloed op het beeld van vooral de Rosa-figuur, Haar passiviteit, haar wat saaie nuchterheid, haar trouwen bovenal haar moederlijkheid zijn karaktertrekken die al aanwezig zijn in Benoni en die in Rosa verder worden uitgewerkt. Hamsun zet in Rosa en Benoni de neorealistische lijn dóór die al in de kleine roman Dwepers uit 1904 was gebleken. Zijn beide romans geven een authentiek beeld van de maatschappelijke verhoudingen in een klein vissersplaatsje in Noord-Noorwegen omstreeks 1900. Daarnaast bevat de roman een lange reeks meesterlijk, met burleske humor getekende volkstypen.

* Er zijn tijdgenoten en favorieten uit wier bekers wij te diep gedronken hebben om hun ooit nog te kunnen verzaken. Tot hen behoort Knut Hamsun. - Hermann Hesse

Vertaling van Benoni 1908 en Rosa 1908

Recensies


over ons