Kerstin Ekman: De Dwaas

Titel: De Dwaas
Oorspronkelijke titel: Rövarna i Skuleskogen, 1988
Vertaald uit het Zweeds door: Mariyet Senders en Caroline Godfried
Genre: roman
Uitgever: Bert Bakker, 1995
ISBN13: 978-90-351-1501-9ISBN: 9789035115019


Flaptekst / Beschrijving

Zweden, een duister woud in de vroege middeleeuwen. Daar leeft Skord. Is hij een mens? Nauwelijks. Een trol? Misschien. Skord is onbevangen, slim en nieuwsgierig. Het toeval drijft hem de mensenwereld in. Hij leert hun taal en gaat steeds meer op hen lijken, maar... hij wordt veel langzamer oud dan wie ook en het kost hem moeite om dat te verbergen. Gedurende zijn lange, lange bestaan zoekt hij naar maatschappelijke erkenning, maar iedere keer als dat bijna lukt, komt iemand op de gedachte dat hij geen mens kan zijn en moet hij vluchten - meestal naar de vogelvrije rovers In het' onherbergzame Skule, waar hij ooit onvrijwillig is terechtgekomen.

In zijn leven ontmoet Skord vele mensen en van allen leert hij. Van bedelende kinderen begrijpt hij hoe de mensen de wereld zien, en bij een pionierspastoor doet hij zijn eerste boekenwijsheid op. Later probeert hij als alchimist goud te maken, neemt hij als chirurgijn deel aan de Dertigjarige Oorlog en maakt hij kennis met Linnaeus. Uiteindelijk vat hij een diepe liefde op voor een merkwaardige vrouw. Liever sterft hij dan van haar te worden gescheiden. En daarmee heeft hij het hoogste en wezenlijkste bereikt wat een mens kon bereiken: een ziel. Als zijn geliefde sterft, rest hem niets anders dan terug te keren noor het woud, zijn oorsprong.

De dwaas is een grootse, prachtig geschreven schelmenroman, die meer dan vijfhonderd jaar Europese geschiedenis en cultuur omspant. Tegelijkertijd is het een po√ętisch en spiritueel boek over wat een mens tot mens maakt, over het eeuwige verlangen om goud te maken, over een tocht door de onderwereld en de terugkeer op de groene aarde, over de tijd als cirkelgang, over de cultuur die slechts tijdelijk de natuur overwint, en over ware liefde en diepe smart.

Recensies


over ons